Kontakt

Bibliografię onomastyki polskiej opracowuje Iwona Nobis

Pracownia Onomastyki
Instytut Języka Polskiego PAN
al. Mickiewicza 31 31-120 Kraków
tel.: 12 632 56 92 wew. 348
e-mail: iwona.nobis@ijp.pan.pl