O projekcie

Informacje o projekcie „Bibliografia onomastyki polskiej”

Wersja elektroniczna „Bibliografii onomastyki polskiej” stanowi kontynuację wcześniejszych tomów wydawanych w formie książkowej od roku 1960 przez Instytut Języka Polskiego PAN. Jej wydanie zapoczątkował prof. Witold Taszycki.

Kolejne tomy bibliografii opracowali:

  • do roku 1958 Witold Taszycki przy współudziale Mieczysława Karasia i Adama Turasiewicza;
  • od roku 1959 do roku 1970 Witold Taszycki przy współudziale Mieczysława Karasia i Adama Turasiewicza;
  • od roku 1971 do roku 1980 Kazimierz Rymut;
  • od roku 1981 do roku 1990 Rozalia Przybytek, Kazimierz Rymut;
  • od roku 1991 do roku 2000 Rozalia Przybytek, Kazimierz Rymut;
  • od roku 2001 do roku 2005 Iwona Nobis przy współpracy Rozalii Przybytek;
  • od roku 2006 do roku 2010 Iwona Nobis
  • od roku 2011 do roku 2015 Iwona Nobis
  • od roku 2016 do roku 2020 Iwona Nobis

Tomy 1–8 zostały zdigitalizowane i udostępnione w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN). Tom 9 „Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2016 do roku 2020 włącznie”, jak również poprzednie trzy tomy bibliografii oraz „Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2010 włącznie. Suplement” są do nabycia w księgarni Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, https://sklep.ijp.pan.pl

Aktualnie wersja elektroniczna zawiera opisy bibliograficzne prac naukowych (nierzadko także popularnonaukowych) o tematyce onomastycznej autorstwa głównie polskich ba­daczy od roku 2021. Prace te zostały wyekscerpowane z czasopism językoznawczych ukazujących się w kraju oraz publikowanych poza gra­nicami (zawierających materiały o nazwach własnych z terenu Polski lub prace polskich autorów), z monografii językoznawczych (nie tylko ono­mastycznych), lokalnych periodyków, czasopism uczelnianych czy para­fialnych.

Bibliografię można:

  • przeglądać
   • wybierając grupę opracowań (bibliografie, chrematonimy, generalia (historia onomastyki, przeglądy krytyczne, kwestionariusze, biografie, nekrologi), nazwy geograficzne, nazwy osobowe, onimia literacka, recenzje (omówienia, polemiki), rozprawy i artykuły mieszane, teoria nazw własnych, zagadnienia poprawnościowe, zoonimy, źródła historyczne);
   • wybierając tagi (słowa kluczowe);
   • bezpośrednio ze strony bibliografii grupowej Zotero;
  • przeszukiwać według frazy (nazwisko autora, słowo w tytule) lub słowa kluczowego (tag).

Opisy bibliograficzne zawierają m.in.: abstrakty artykułów i krótkie opisy książek, tagi (słowa kluczowe) oraz odnośniki do dokumentów w wersji cyfrowej (jeśli dany artykuł posiada wersję elektroniczną).